என்றும் என்னுடன் நீ !!!

என் உயிரே  என்று உரையாடலில் கூட சொல்லப் போவதில்லை,

நீ என் உயிரினும் மேல் என்பதனால்!

என் மரணத்தை கூட உன்னிடம் மறைக்கத் தயங்கமாட்டேன்,

உன் கண்களில் கண்ணீர் சுரக்கும் என்பதனால் !

என் உயிருள்ளவரை நீ என்று உன் நினைவுகளை என் மரணப்படுக்கில் புதைகப்போவதில்லை,

என் அடுத்த பிறவிகளிலும் உன் நினைவுகள் தொடரும் என்பதால்!

Advertisements

One response to “என்றும் என்னுடன் நீ !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s