ஒரு அன்னையின் ஆதங்கம்

 

இமயத்தை தொட முயற்சி செய்வேன் என்ற சூளுரையை மாற்றி,

இந்த உலகத்தை வெல்ல முயற்சி செய்வேன் என்று கர்ஜனை செய்!

உலகத்தையும் உனக்கு எல்லையாக்க விருப்பமில்லை எனக்கு,

என்ன செய்ய உயிர்களுக்கு உகந்த இடம் இன்றுவரை உலகம் மட்டும் தானே!

வேண்டுமானால் கொஞ்ச காலம் பொறுத்து இருப்போம் ,

வின்ஞானம் வேற்று வழி சொல்லட்டும் உன் புகழை ஏற்றி நிறுத்தலாம் அங்கேயும் !!!!

Advertisements

One response to “ஒரு அன்னையின் ஆதங்கம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s