நினைவுகள்….

என் உயிரை உறிஞ்சி எடுப்பதற்கு பதிலாக
உன் நினைவை எடுத்து செல்!
கொஞ்சம் மீதி இருக்கட்டும்
என் உயிர் அல்ல உன் நினைவு !
என்ன செய்ய உன்னை பிரித்து எடுக்க முயன்றேன்
முடியவில் என்னால் ,
மொத்தமும் நீ மட்டும் தான் என்பதால் !

Advertisements

One response to “நினைவுகள்….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s