அன்னையே !

Amma

Mother's love

கவிதைக்கும் கற்பனைக்கும் எட்டாத சுவையே !
அன்பே! என் அன்னையே !
எந்தையின் சக்தியே!
உன்னை பேச உலக மொழிகள் அனைத்தையும்
அலசினேன்-இருந்தும் வார்த்தைகள் கிடைக்க வில்லை!
அதனால் தானோ என்னவோ கவிஞர்களின் சிந்தனை
உன்னை விட்டு சிறிது விலகியே நிற்கிறது!

Advertisements

One response to “அன்னையே !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s