கண்ணீர் சூழ்ந்த தீபகற்பம் !!!

ஊழலின் வலையில்

உலை வைக்க இயலாத

ஏழையின் ஓலை !

 

1 வேலை உணவின்றி உதடுகள்

வறண்ட நிலையில் ,

2G அலைமீது 1.74 லட்சம் கோடிகலா?

 

கோடித்துணி இல்லாத எங்கள்

அவலம் மீது காமன்வெல்த்தில்

2 ஆயரம் கோடிகலா?

 

1 ரூபாய் அரிசி தந்தும்

இரவலும் இனாமும் அல்லிதந்தும்

விண்ணை தொடும் விலைவாசி ஏனோ?

 

இல்லாத மின்சாரத்திற்கு சலுகைதந்து

இருப்பவர் பணபலம் இமாலயமக்கி

நலிந்தோர் நலியக் காரணம் ஏனோ?

 

கை காசிற்கும், கவர்ச்சிக்கும் மயங்கிட்ட

தமிழினமும் தமிழகமும்

சிறைபட்டும் மீள மறுப்பதேனோ ???Patriotism

 

Advertisements