வாய்கரிசி!

இலவச அரிசி போடுவதாய்ச் சொன்னிர்கள்,
ஆம் இலவச அரிசி போடத் தான் செய்தீர்கள்,
வயிற்றுக்கு மட்டுமல்ல வாய்க்கும் சேர்த்து!

Advertisements

One response to “வாய்கரிசி!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s