கற்பனை மறைந்ததடி!!!

கற்பனை மறைந்ததடி , என் கற்பனை மறைந்ததடி !
உன் மையிட்ட விழிகளை எழுதிய பேனாவில் கற்பனை மையும் மறைந்ததடி!

வார்த்தைகள் தீர்ந்ததடி , என் வார்த்தைகள் தீர்ந்ததடி!
உன் செவிதழின் அழகை கணிசுலையாய் சொன்ன வாயிலே வார்த்தைகள் தீர்ந்தடடி!

கனவுகள் முடிந்ததடி, என் கனவுகள் முடிந்ததடி!
உன் உருவத்தை கற்சிலையாய் வடிக்கவிருந்த இதயத்தின் கனவுகள் முடிந்ததடி!

பாலையாய் போனதடி, நீயின்றி பாலையாய் போனதடி!
சோலையாய் பூத்த இதயம் வறண்ட பாலையாய் போனதடி!

காரிருள் சூழ்நததடி, நீயின்றி காரிருள் சூழ்நததடி!
முழுமதியை சுற்றிவந்த உன் முகம் மறைந்த காரனத்தால் காரிருள் சூழ்நததடி!

வரட்சியில் காய்ந்ததடி, நீயின்றி வரட்சியில் காய்ந்தடடி!
மலர்போல அலர்ந்த மனம் நீருற்ற நீயின்றி வரட்சியில் காய்ந்ததடி!

Advertisements

One response to “கற்பனை மறைந்ததடி!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s